OPIS OBRAZKA PO NIEMIECKU

by dorotaamna

Często na egzaminach z języka niemieckiego pojawia się element opisu obrazka. Oznacza to, że używając właściwych słów i zwrotów trzeba opowiedzieć to, co widzi się na ilustruacji bądź fotografii. Egzaminator zwraca uwagę na użyty zasób słownictwa, umiejętność konstrukcji zdań i poprawność gramatyczną. Jedną  z  części egzaminu B1, do którego się przygotowuję, będzie opis obrazka. Poniżej podaję metody, które pomogą prawidłowo wywiązać się z zadania.

1. Jak ugryźć temat? Czyli pytania pomocnicze, na które warto sobie odpowiedzieć opisując obrazek.
– Wer ist zu sehen? kogo widać? ( es ist zu sehen widać)
– Was machen die Personen? 
– Welche Situation ist auf dem Foto dargestellt (przedstawiona)?
– Wo sind die Personen?
– Welche Tageszeit könnte das sein?
– Welche Problem zeigt das Foto?

2. Wyrażenie własnego zdania.
– meiner Meinung nach/ meines Erachtens  – moim zdaniem
– ich denke/meine/glaube, dass….                  – uważam, że
– ich vermute, dass…                                      – przypuszczam, że
– ich finde sie/ihn….                                        – uważam ją/go
– man hat/ich habe Eindruck, dass…             – ma się/ja mam wrażenie, że
vielleicht…                                                    – może

3. Das Foto beschreiben/ to zdjęcie opisuje

  • Personen
– Auf dem Bild sieht man viele Personen, die…

– Personen, die..
– Das könnte ein/e…….sein.
– Die Personen sehen…aus.   (ausehen-wyglądać)
– Sie scheinen … zu sein, weil  (wydaje się być …, ponieważ)

  • Situation
– Man kann hier deutlich erkennen, dass… (można tu wyraźnie spostrzec, że…)

– Es ist klar zu sehen, dass…  (wyraźnie widać, że)
– Man versteht sofort, dass…      (od razu można zrozumieć, że..)
– Ich vermute/glaube/denke, dass…
– Vielleicht ist das ein/e…

tu pisałam o regułach gramatycznych w zdaniu z ”weil” oraz ”dass”

  • Tätigkeiten
– Die Personen sind gerade dabei…zu…
– Man kann (nicht) deutlich erkennen, was die Personen machen.
  • Ort und Zeit
– Das könnte morgens/mittags/abends sein, weil man…sehen kann.
– Das könnte in einem/einer…sein
  • Atmosphöre
– Auf dem Foto herrscht (panuje) eine freundliche/familiäre Atmosphäre.
– Die Personen sehen sehr……aus.
– Das ist typisch Alltag.
– Das ist ein nettes/schönnes Foto, weil…

  • Problem
Das Foto spricht das Problem…an.

– Das Foto macht auf das Problem………aufmerksam.  (to zdjęcie zwraca uwagę na problem)
– Wenn ich das Foto ansuche, dann denke ich sofort an……….

4. O jakiej sytuacji można jeszcze mówić w kontekście danego obrazka?

Warto tu odpowiedzieć np. na takie pytania:
– Welche Erfahrungen haben Sie mit der dargestellten Situation gemacht?  (jakie miałeś doświadczenie w związku z pokazaną na obrazku sytuacją?)
– Wie ist das in Ihrem Heimatland?
– Könnte es dieses Foto auch in Ihrem Heimetland geben?
Odpowiedzi na te pytania mogą brzmieć, np:

5. Inne przydatne zwroty i słówka:
– das Bild zeigt (obrazek pokazuje, przedstawia)
– auf dem Bild sehe ich 
– in der linken/rechten
– in der Mittel
– hinten links/rechts
– vorne links/rechts
– vorne/hinten in der Mittel
– stehen
– hängen
– liegen
– stecken (tkwić)
– halten
– sich befinden (znajdować się)

źródło: Berliner Platz 3, 2013